Zarejestruj

Banki-Opinie.info - Forum o bankach i finansach - Oceny klientów - Rejestracja

Rejestrując się na „Banki-Opinie.info - Forum o bankach i finansach - Oceny klientów” zgadzasz się na poniższe warunki. Jeśli się na nie nie zgadzasz, opuść i nie korzystaj z forumBanki-Opinie.info.

Regulamin Forum Banki-Opinie.info

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z forum dyskusyjnego udostępnianego na stronie Banki-Opinie.info (zwanym dalej: Forum).

2. Forum umożliwia Użytkownikom bezpłatne zamieszczanie swojej opinii na określony temat oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych osób.

3. Każdy odwiedzający stronę Forum może zapoznać się ze zgromadzonymi tam wypowiedziami (określanymi dalej jako Wpisy).

4. Publikowanie własnych Wpisów i zakładanie nowych wątków (czyli rozpoczynanie dyskusji na określony temat) wymaga wcześniejszej rejestracji i zalogowania się na Forum zgodnie z zasadami określonymi w punktach 7-9 regulaminu.

5. Każdy korzystający z usługi Forum (dalej: Użytkownik) zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz netykiety.

6. Do rejestracji niezbędne jest podanie nazwy Użytkownika, hasła i działającego adresu elektronicznego oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Nazwę użytkownika może stanowić dowolnie wybrany przez niego pseudonim.

7. Każdy uczestnik Forum publikuje swoje wypowiedzi i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administratorzy i Moderatorzy forum nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść Wpisów zamieszczanych przez uczestników na Forum.

8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach Forum treści:
- sprzecznych z prawem,
- sprzecznych z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych),
- propagujących piractwo (zwierających odnośniki do stron z nielegalnymi plikami, nielegalnym oprogramowaniem itp.),
- naruszających prawa innych osób (w szczególności nawołujących do pogardy, dyskryminacji rasowych i obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, nienawiści i przemocy w jakiejkolwiek formie, lub treści, które takie czyny usprawiedliwiają lub gloryfikują, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste),
- naruszających zasady współżycia społecznego,
- będących atakiem personalnym na innych uczestników Forum,
- powszechnie uznanych za naganne,
- stanowiących przekaz reklamowy,
- wiadomości przesyłanych łańcuszkowo.

9. W celu utrzymania porządku i przejrzystości Forum jego uczestnicy zobowiązani są do:
- nieduplikowania postów, tematów i Wątków,
- nadawania nowym wątkom krótkich, rzeczowych i przejrzystych tytułów, odzwierciedlających ich zawartość,
- nieużywania wielkich liter w tytułach wątków (chyba, że z zasad pisowni wynika inaczej),
- umiarkowanego korzystania ze znaków specjalnych i środków graficznych, w tym emotikonów i powiększonej czcionki,
- przestrzeganie ogólnie przyjętej kultury języka i zasad pisowni.

10. Administratorzy i Moderatorzy mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego tematu oraz wpisu, który narusza regulamin forum albo netykietę. Usunięciu lub modyfikacji mogą podlegać w szczególności posty:
- nieczytelne pod względem stylistycznym,
- napisane wyłącznie dużymi literami albo innym kolorem niż czarnym,
- z rażącą ilością błędów ortograficznych,
- nie wnoszące treści merytorycznych,
- umieszczone "jeden pod drugim" przez tego samego nadawcę
- powielane w różnych miejscach na forum
- błędne pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
- będące formą ogłoszenia

11. Ocena czy powyższy regulamin został naruszony przez użytkownika w jakimkolwiek jego punkcie oraz w jakim stopniu zależy tylko i wyłącznie od Administratora i Moderatora forum. W takim przypadku użytkownik może otrzymać ostrzeżenie lub zostać usunięty z forum (ban).
Usunięcie z forum nie musi być poprzedzone ostrzeżeniem.

12. Użytkownik może zgłosić naruszenie zasad regulaminu lub netykiety poprzez poinformowanie Moderatora (poprzez formularz kontaktowy lub zgłoszenie danego wpisu do moderacji poprzez przycisk "!").

13. Adres IP, z którego został wysłany każdy Wpis jest notowany w celu kontrolowania przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie i netykiecie.

14. Administratorzy i Moderatorzy forum mają prawo blokowania dostępu do Forum Użytkownikom dopuszczających się naruszeń niniejszego regulaminu.

15. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Niego podczas rejestracji na żądanie uprawnionego organu, jedynie jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika na Forum.

16. Użytkownik, pisząc wiadomości na tym forum, przekazuje wszystkie prawa majątkowe do treści napisanej przez niego wiadomości Właścicielowi serwisu.

17. Administratorzy i Moderatorzy forum dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum.

18. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administratorzy forum zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.